భూమిని కాపాడుకొవడానికి అందరూ కృషి చేయాలి

సుర్యాపేట: భూసంరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ అంకితమై పనిచేయాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్‌ రెడ్డి పిలుపు నిచ్చారు. గురువారం జిల్లాలోని గడ్డిపల్లి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ప్రపంచ

Read more