ట్రూజెట్‌ ఎమర్జన్సీ ల్యాండింగ్‌

ట్రూజెట్‌ ఎమర్జన్సీ ల్యాండింగ్‌ గన్నవరం: గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ట్రూజెట్‌ విమానం ఎమర్జన్సీ ల్యాండింగ్‌ అయ్యింది.. విమానంలో ఏర్పడిన సాంకేతిక లోపం వల్లనే అత్యవసర ల్యాండింగ్‌ చేసినట్టు పైలట్‌

Read more