ట్రంప్‌పై జస్టిస్‌ ట్రుడేయు విమర్శలు

ట్రంప్‌పై జస్టిస్‌ ట్రుడేయు విమర్శలు బలమైన యరోపియన్‌ యూనియన్‌ వల్ల ప్రపంచానికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందని కెనడా ప్రధాని జస్టిస్‌ ట్రుడేయు అన్నారు.. యూరపియన్‌ పార్లమెంట్‌నుద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించారు..

Read more