ప్రజావాక్కు

ప్రజావాక్కు కార్యకర్తలకు పదవులు ఇవ్వాలి: గుండమల్ల సతీష్‌కుమార్‌, నారాయణపురం తెలంగాణ సర్కారు 2016విజయదశమి సందర్భంగా నూత న జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసింది.అయితే ఆ జిల్లాల్లో వివిధ స్థాయి

Read more

ఎన్నికల వరకేనా మాతో పని

బాతాఖానీ ఎన్నికల వరకేనా మాతో పని పార్టీ శ్రేణుల శ్రమ వల్లనే పార్టీ అధికారం చేపట్టినప్పటికీ, శ్రేణులను తిరిగి పార్టీ పరంగా క్రియాశీలం చేయడం లేదనే అసంతృప్తి

Read more

వరంగల్‌కుబయలుదేరిన వాహనశ్రేణి

వరంగల్‌కు బయలుదేరిన వాహనశ్రేణి సిద్ధిపేట: సిద్దిపేట నుంచి భారీగా రైతులు ,పార్టీ కార్యకర్తలు వరంగల్‌లో జరిగే సభ కోసం బయలుదేరారు.. సుమారు 300 ట్రాక్టర్లలో బయలుదేరిన రైతులు

Read more