ప్లీనరీ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెరాస చేసే డిమాండ్స్ ఇవే

తెరాస ప్లీనరీ హైదరాబాద్ లో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి ఆరు వేల మంది ప్రతినిధులను ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. పార్టీ స్థాపించి రెండు

Read more