మాల్దీవ్స్‌లో టిఆర్ఎస్ శాఖ ఆవిర్భావం

మాల్దీవ్స్ దేశం లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ శాఖ ఆవిర్భవించింది. మాల్దీవ్స్ లోని వెయ్యి ఐలాండ్స్ లో ఉన్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ అభిమానుల నుండి వచ్చిన విజ్ఞప్తి మేరకు

Read more