నిలోఫర్‌ ఆస్పత్రికి త్రిసభ్య కమిటీ

Hyderabad: నిలోఫర్‌ ఆస్పత్రికి త్రిసభ్య కమిటీ చేరుకుంది. కమిటీ సభ్యులు విమలా థామస్‌, రాజారావు, లక్ష్మీ కామేశ్వరి ఆస్పత్రికి వచ్చారు. క్లినికల్‌ ట్రయల్స్‌ ఆరోపణలపై కమిటీ విచారణ

Read more