త్రిపుర మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు

త్రిపుర మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు అగర్తలా,మార్చి 11: త్రిపుర ముఖ్యమంత్రి బిప్లబ్‌ కుమార్‌దేబ్‌ మంత్రివర్గ సభ్యులకు శాఖలను కేటా యించారు. హోంశాఖ, జ్రాపనులు, పరిశ్రమలు వాణిజ్యం, సాధారణపరిపాలన,

Read more