ట్రిపుల్‌ తలాఖ్‌ బాధితులకు శుభవార్త

యూపీ సర్కారు 6000 ఆర్థిక సాయం ఉత్తరప్రదేశ్‌: భర్తల నుంచి విడాకులు తీసుకొని ఒంటరిగా బతుకులిడుస్తున్న మహిళలకు, మరియు త్రిపుల్‌ తలాఖ్‌ వల్ల ఒంటరి అయిన ముస్లిం

Read more