కార్తీక మాస పవిత్రత

  కార్తీక మాస పవిత్రత న్మజన్మాంతర పాపాల్ని సైతం దహింపచేసే మాసం కార్తీకమాసం. ఈ మాసం స్నానానికి, దీపానికి, దానానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. సుందరమైన, ఆహ్లాదకరమైన శరదృతువ్ఞలో

Read more