ఫెలోషిప్‌….

భారత గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ దేశంలో ఎస్టీ విద్యార్థుల ఉన్నత చదువులకు ఫెలోషిప్‌లు అందిస్తోంది. 2018-19 సంవత్సరానికి ఎం.ఫిల్‌/పిహెచ్‌.డి కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందిన అర్హులైన ఎస్టీ అభ్యర్థుల

Read more