మేడారంలో గిరిజ‌న మ్యూజియం

మేడారంః సమ్మక్క సారలమ్మ చరిత్రతోపాటు గిరిజనులు, ఆదివాసీ తెగల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు నేటి తరానికి కండ్లకు కట్టేలా గిరిజన సంక్షేమశాఖ మేడారంలో ప్రత్యేక మ్యూజియం ఏర్పాటుచేసింది. ఈ

Read more