చెట్ల నరికివేత పర్యావరణానికి చేటు:

ప్రజావాక్కు చెట్ల నరికివేత పర్యావరణానికి చేటు: – జి.అశోక్‌, గోదూర్‌, జగిత్యాలజిల్లా ఈ మధ్యకాలంలో అనేక చోట్ల గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రోడ్లను వెడల్పు చేసే కార్యక్రమాల్లో

Read more