ఇన్‌ఫెక్షన్‌ చికిత్స

ఇన్‌ఫెక్షన్‌ చికిత్స దేహానికి అపకారాన్ని కలుగజేసే సూక్ష్మక్రిములు (వీటిని పాథోజెన్స్‌ అంటారు) శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఇన్‌ఫెక్షన్‌ కలుగుతుంది. పాథో జెన్స్‌లో ఈ కింది రకాలుంటాయి. బాక్టీరియా, వైరస్‌,

Read more