పొగమంచుతో రైళ్లు ఆలస్యం

పొగమంచుతో రైళ్లు ఆలస్యం న్యూఢిల్లీ: దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా పలు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పొగమంచు కారణంగా 27రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. 7 రైళ్ల వేళల్లో

Read more

పొగమంచుతో రైళ్లు ఆలస్యం

పొగమంచుతో రైళ్లు ఆలస్యం న్యూఢిల్లీ: దేశరాజధాని న్యూఢిల్లీలో దట్టంగా పొగమంచు కమ్ముకోవటంతో పలు రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.. రైల్వే అధికారులు 15రైళ్ల సర్వీసుల రాకపోకల్లో మార్పులు చేశారు.

Read more