పాతనోట్లతో చెలానాల చెలింపునకు ఓకే

పాతనోట్లతో చెలానాల చెలింపునకు ఓకే హైదరాబాద్‌: ఈనెల 24వ తేదీ వరకు పాత నోట్లతో రూ.500, రూ.1000 తో ట్రాఫిక్‌ చలానాలు చెల్లించటానికి ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు అవకాశం

Read more