పెరుగుతున్న మానవ రవాణా

పెరుగుతున్న మానవ రవాణా అంతకంతకూ పెరిగిపోతున్న మానవ అక్రమరవాణా ఆందోళన కలిగిస్తున్నది. ఈఅరాచకాన్ని నివారించేందుకు చట్టాలు చేస్తున్నా చర్యలు తీసుకుంటున్నా కారకులైనవారిని జైళ్లకు పంపుతున్నా ఏడాదికేడాదిపెరిగిపోతున్నాయే తప్ప

Read more