ట్రాఫిక్ జాంలతో విసిగిపోయిన ఒక వ్యక్తి

ట్రాఫిక్ జాంలతో విసిగిపోయిన ఒక వ్యక్తి తాను కూర్చున్న బస్సు నుంచి దిగిపోయి….రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ సజావుగా సాగడానికి వేసే ట్రాఫిక్ లైన్లను పెయింట్ చేశాడు. ఈ సంఘటన

Read more