గణేష్ నిమజ్జనం సందర్బంగా హైదరాబాద్ లో రెండు రోజులపాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

గణేష్ నిమజ్జనం సందర్బంగా హైదరాబాద్ లో రెండు రోజులపాటు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు ట్రాఫిక్ పోలీసులు. శుక్రవారం, శనివారం జరగనున్న గణేష్ శోభాయాత్రకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని

Read more