ఢిల్లీలో ఐదు గంటలకు పైగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఐదు గంటలుగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ కావడంతో ప్రయాణీకులు నరకయాతన చూస్తున్నారు. కొత్త ఏడాది తొలి రోజేనే ఢిల్లీలో భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌ అయింది. కిలోమీటర్ల

Read more