గ్రేటర్‌లో కొత్త ట్రాఫిక్‌ విదానం

గ్రేటర్‌లో కొత్త ట్రాఫిక్‌ విదానం అమలు  హైదరాబాద్‌: గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో నేటి నుంచి వాహనాలకు కొత్త ట్రాఫిక్‌ విదానం అమలు చేయనున్నారు. ఉల్లంఘనలను బట్టి పాయింట్లు విధించనున్నారు.

Read more