హెల్మెట్ లేని కానిస్టేబుల్‌కు రూ34 వేలు ఫైన్

Ranchi: కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన కొత్త మోటార్ వెహికిల్ చట్టంతో ఏకంగా సామాన్యుల జేబుకే కన్నమేశారు. దారితప్పి ఆదమరచి రోడ్ మీదకి వస్తే మోత మోగించేస్తున్నారు. అయితే

Read more