విమాన సర్వీసులు పునరుద్ధరణ

విమాన సర్వీసులు పునరుద్ధరణ తిరుపతి: తుఫాన్‌ కారణంగా తిరుపతి విమానాశ్రయంలో తాత్కాలికంగా రద్దయిన విమానాల రాకపోకుల మంగళవారం నుంచి పునరుద్ధరించారు.

Read more