ఒకవైపు ఆధ్యాత్మికం.. మరోవైపు పర్యాటకం..

ఒకవైపు ఆధ్యాత్మికం.. మరోవైపు పర్యాటకం.. ప్రకృతి సంపదకు, ఆధ్యాత్మికతకు తగిన వాతావరణం యాత్రికులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంటాయి. తోటపల్లి నదీతీర ప్రాంతం కాగా, చింతపల్లి సముద్రతీర ప్రాంతం. వేసవి

Read more