వైదొలుతున్న తోషిబా చైర్మన్‌

వైదొలుతున్న తోషిబా చైర్మన్‌ టోక్యో,: అమెరికాలోని అణు వ్యాపారంపై ఆరు బిలి యన్‌ డాలర్ల రద్దుకు నిర్ణయించుకోవడంతో తోషిబా కంపెనీ ఛైర్మన్‌పదవి నుంచి ప్రస్తుత చైర్మన్‌ దిగిపోయేందుకు

Read more