అమెరికాలో నేలకూలిన వందలాది ఇళ్లు

ఓహియో: మధ్య అమెరికా రాష్ట్రం ఓహియోలో టోర్నడో బీభత్సం సృష్టించింది. టోర్నటో ధాటికి వందలాది ఇళ్లు నేలకూలాయి. పలువురు గాయపడ్డారు. విద్యుత్తు సరఫరా కూడా నిలిచిపోవడంతో లక్షలాది

Read more

టోర్నడో బీభత్సం, 14మంది మృతి

బ్యూరీగార్డ్‌: అమెరికాలోని ఆలబామా రాష్ట్రంలో టోర్నడో బీభత్సం సృష్టిస్తుంది. తుపాను ప్రభావంతో అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యా. ఇళ్లు కూలిపోయాయి, వందల సంఖ్యలో చెట్లు నేలకూలాయి. టోర్నడో ధాటికి

Read more