పెంటగాన్ ప్రతినిధి రాజీనామా

  అమెరికా రక్షణశాఖ పెంటగాన్‌ ఉన్నత స్థాయి అధికార ప్రతినిధి డానా డబ్ల్యు వైట్‌ తన పదవికీ రాజీనామా చేశారు. రక్షణ మంత్రి జిమ్‌ మాటిస్‌ తన

Read more