శాశ్వత సభ్యత్వ హోదాకు భారత్‌కు పూర్తి అర్హత ఉంది

ఆస్ట్రేలియా మాజీ ప్రధాని టోనీ అబోట్ న్యూఢిల్లీ: ఐకరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో ఏ దేశానికైనా సైనిక, ఆర్థిక సామర్థ్యాలతో పాటు జనాభా ప్రాతిపదికగా శాశ్వత సభ్యత్వ

Read more