ఎముకల ట’మోట’

ఎముకల ట’మోట’ పాలు తాగడం ద్వారానే ఎముకలు బలపడతాయన్నది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎముకల బలాన్ని పెంచడానికి టమాట రసం కూడా దోహదపడు తుందని కెనెడియన్‌ పరిశోధనల్లో

Read more