టమాట షేర్వ…

టమాట షేర్వ… కావలసినవి టమాటాలు-పావ్ఞకిలో, ఉల్లిపాయలు-రెండు (పెద్దవి), అల్లంవెల్లుల్లి-ఒక టేబుల్‌స్పూన్‌, గరంమసాలా-ఒక టేబుల్‌స్పూన్‌, జీలకర్ర-అరటేబుల్‌ స్పూన్‌, ఆవాలు-ఒక టేబుల్‌స్పూన్‌, కరివే పాకు-రెండు రెబ్బలు, కారం-రెండు టేబుల్‌ స్పూన్లు,

Read more