కిలో టమాటో రూ. 150కి చేరింది..

నిత్యావసర ధరలే కాదు కూరగాయల రేట్లు సైతం మండిపోతున్నాయి. మార్కెట్ లో ఏ కూరగాయలు చూసిన కేజీ వంద పలుకుతుంది. ఇక టమాటో ధర వంక చూస్తేనే

Read more