టోల్‌గేట్ల వద్ద ‘పండుగ’ నరకం

ఒక్కమాట (ప్రతి శనివారం) టోల్‌గేట్ల వద్ద ‘పండుగ’ నరకం మొన్న తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుగలకు వెళ్తున్న వాహనాలు గంటల తరబడి టోల్‌గేట్ల వద్ద నిలబడిపోయాయి. అవసరం మేరకు

Read more