ఓటర్ల సమాచారం కోసం టోల్‌ ఫ్రీ నంబర్‌ 1950

ఓటర్లు తమ సమాచారాన్ని ఎన్నికల కమీషన్‌ ఇచ్చిన టోల్‌ ఫ్రీ నంబరు 1950కి ఫోన్‌చేసి తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే 9223166166 నంబరుకు ఎస్సెమ్మెస్‌ చేయవచ్చని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది.

Read more