తొలికిరణం త్వరలో

తొలికిరణం త్వరలో సువర్ణ క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై జాన్‌బాబు దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం ‘తొలి కిరణం భానుచందర్‌ ముఖ్యపాత్రలో , పిడి రాజు క్రసీఉ్త పాత్రలు పోషించారు.. ఈచిత్రం

Read more