రూ.500 క్యాష్‌..2బస్తాల సిమెంట్‌,10బస్తాల ఇసుక

వారణాశి: పదిబస్తాల ఇసుక, రెండుబస్తాల సిమెంట్‌, రూ.500 నగదు ఇవిచాలా సరిపోతాయా గ్రామంలో ఒక ఇంటికి మరుగుదొడ్డిని నిర్మించాలంటే. సాక్షాత్తూ ఇదే నిజమనిపిస్తున్నారు. వారణాశినియోజకవర్గంలోని జైరామ్‌పూర్‌గ్రామస్తులు. ప్రధానమంత్రి

Read more