విశ్వాసానికే వెలుగు

నేడు క్రిస్మస్‌ పండుగ. వేకువజామునే లేచి ప్రభువ్ఞను ఆరాధించేవారు కొందరైతే, మధ్యరాత్రివేళ చర్చిలకు వెళ్లి మరికొందరు ఆరాధిస్తారు. నూతన వస్త్రాలతో ముస్తాబై, ఆనందంగా చర్చిలకు వెళ్లి, ప్రభువ్ఞను

Read more