నేడు రైజింగ్‌ పుణే సూపర్‌ జెయింట్స్‌ వర్సెస్‌ కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌

ఐపిఎల్‌లో నేడు రైజింగ్‌ పుణే సూపర్‌ జెయింట్స్‌ వర్సెస్‌ కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ పుణే: ఐపిఎల్‌లో బాగంగా ఇవాళ రైజింగ్‌ పుణే సూపర్‌జెయింట్స్‌, కోల్‌కతానైట్‌రైడర్స్‌ జటు తలపడనున్నాయి..

Read more