రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్న పొగాకు సేద్యం

 రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్న పొగాకు సేద్యం పొగాకు పంటను సాగుచేయకుండా ఆపేద్దామంటే ఈ మెట్టపొలాల్లో మరే ఇతర పైరు సాగుచేసే పరిస్థితి లేకపోగా నిర్మించిన బ్యారన్‌లు నిరుపయోగమౌతాయి.

Read more