తోటపల్లి గేట్లు ఎత్తివేత

తోటపల్లి గేట్లు ఎత్తివేత విజయనగరం: విజయనగరం జిల్లా తోటపల్లి జలాశయం 8 గేట్లను అధికారులు ఎత్తివేశారు.. గేట్లను ఎత్తి నీటిని విడుదల చేశారు.

Read more