ఉద్యోగాలు చేస్తే చేయండి లేదంటే తప్పుకోండి

ప్రభుత్వ వైద్యులను హెచ్చరించిన కర్ణాటక మంత్రి బెంగళూరు: చాలా మంది వైద్యులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సక్రమంగా చేయకుండా ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు నిర్వహించి ప్రజలను దోచుకుంటున్నారని కర్ణాటక మంత్రి

Read more