కళ్ల అలసట పోవాలంటే

నేత్రాలు- పరిరక్షణ ఎక్కువ సమయం ఫోన్‌, ల్యాప్‌టాప్‌, కంప్యూటర్‌ స్క్రీన్‌ వంక చూడడం వల్ల కళ్ల మీద ఒత్తిడి ఎక్కువవుతుంది. దాంతో దురదతో పాటు కళ్లు మంటపుడతాయి.

Read more