ముడతల నివారణకు ఇలా చేస్తే సరి

అందమే ఆనందం.. రెండు టీ స్పూన్ల రోజ్‌ వాటర్‌లో ఒక చుక్క గ్లిజరిన్‌ కలిపి దూది ఉండతో ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి, మెడకు రాయాలి. ఈ మిశ్రమం

Read more