11గంటల వరకు దర్శనం నిలిపివేత

11గంటల వరకు దర్శనం నిలిపివేత తిరుమల: తిరుమలలో కోయిల్‌ అళ్వాల్‌ తిరుమంజనం కార్యక్రమంలో నిర్వహిస్తున్నారు.. బ్రహ్మోత్సవాల కారణంగా అర్చకులు, సిబ్బంది ఆలయ శుద్ది కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. తిరుమంజనం

Read more