పగుళ్లు లేని పెదాల కోసం..

గ్లిజరిన్‌ రెండుచుక్కలు, నిమ్మ రసం అరచెంచా ఈ రెండింటి మిశ్ర మాన్ని పెదవ్ఞలకు రాసి పావ్ఞగంట తరువాత కడిగి వేయాలి. దీనివల్ల పెదవ్ఞల నలుపు, పగుళ్లుపోతాయి.ఆహారంలో ‘బివిటమిన్‌,

Read more