యూనిఫాంలో ఎస్‌ఐ టిక్‌ టాక్‌ వీడియో పోస్టు

lucknow: విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఒక సబిన్‌స్పెక్టర్‌ యూనిఫాంలో ఉండగానే టిక్‌ టాక్‌ వీడియోలు తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. ఎస్‌ఐ మొహమ్మద్‌ ఆరిఫ్‌ పోస్టు

Read more