థైరాయిడ్‌ లోపానికి మష్రూమ్స్‌తో చెక్‌

థైరాయిడ్‌ లోపానికి మష్రూమ్స్‌తో చెక్‌ థైరాయిడ్‌ లోపానికి కారణాలలో ఒకటి శరీరంలో సెలీనియం తగ్గుదల లేదా సెలీనియం హీనతకు గురికావడం, మృదువైన పుట్టగొడుగులలో సెలీని యం పుష్కలంగా

Read more

థైరాయిడ్‌తో సమస్యలు..

థైరాయిడ్‌తో సమస్యలు.. థైరాయిడ్‌ అనేది ఒక చిన్న వినాళగ్రంథి. గొంతు పై భాగంలో ఉంటుంది. గొంతు పైభాగంలో ఉంటుంది. థైరాక్సిన్‌ అనే హార్మోన్‌ను ఈ గ్రంధి ప్రధానంగా

Read more

థైరాయిడ్‌ సమస్యకు అల్లోపతి

నాడి థైరాయిడ్‌ సమస్యకు అల్లోపతి థైరాయిడ్‌ అనేది ఒక చిన్న వినాళగ్రంథి. గొంతు పై భాగంలో ఉంటుంది. గొంతు పైభాగంలో ఉంటుంది. థైరాక్సిన్‌ అనే హార్మోన్‌ను ఈ

Read more