పాలకుల ఆలోచనా విధానం మారాలి!

దేశం అభివృద్ధి దిశలో పయనించాలంటే మార్పు రావాల్సిందే. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పక్కదారి పట్టించి రాజ్యాంగంలోని లొసుగులనుపయోగించుకుంటూ అవినీతికి, పక్షపాతానికి, అసమానత్వానికి, స్వార్థపూరిత పాలనకు అడ్డుకట్ట వేయకుండా ఎలాంటి పాలనగావించినా,

Read more