మరియుపోల్‌లో థియేటర్‌పై రష్యా బాంబుల వర్షం.. అందులో 1200 మంది పౌరులు

యుద్ధాన్ని భీకరంగా మారుస్తున్న రష్యా మారియుపోల్ : ఉక్రెయిన్‌లో యుద్ధాన్ని రష్యా మరింత భీకరంగా మారుస్తోంది. మరియుపోల్‌లో 1200 మంది వరకు తలదాచుకున్న ఓ థియేటర్‌పై రష్యా

Read more