నాగార్జున సాగర్ లో 568.30 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం

ప్రాజెక్టుకు వరద పోటు VP south/Nalgonda: : నాగార్జునసాగర్ ప్రాజెక్టుకు   వరద పోటు కొనసాగుతున్నది.. ప్రస్తుత ప్రస్తుత నీటిమట్టం : 568.30 అడుగులుగా ఉంది.  పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం :

Read more