పోలీస్‌ చెక్‌పోస్టు లక్ష్యంగా కాల్పులు

జమ్ము కాశ్మీర్‌:  ఉగ్రవాదులు దాడులు చేస్తున్నారు. పోలీస్‌ చెక్‌పోస్టు లక్ష్యంగా వారు కాల్పులు జరుపుతున్నారు.

Read more